Sơn Phủ trắng mờ ngoài trời WP77

  • Là dòng sơn phủ trắng mờ ( mờ 50% – 75% – 100% ) ngoại thất 2 thành phần chất lượng cao.
  • Sản phẩm luôn được lựa chọn với nhiều tính năng vượt trội.
  • Sản phẩm sử dụng rộng rãi cho sản phẩm ngoại thất, nội thất và các dòng sản phẩm khác.
  • Kết hợp với chất đóng rắn ngoài trời ( Cứng 2K ) để sản phẩm đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!