GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


   
Bước 1: Làm sạch bề mặt gỗ

   Bước 2: Phun sơn lót  NC Netpa lần 1.

   Bước 3: Phun sơn lót  NC Netpa lần 2.

   Bước 4: Phun tinh màu  NC Netpa

   Bước 5: Phun sơn phủ bóng NC Netpa / Phun sơn phủ mờ NC Netpa ( 50%, 75%, 100% )

Gọi ngay để được hỗ trợ giá tốt

Hotline : 0909 288 678 – 0908 776 727

   Kinh Doanh :  0934 053 541 – Mr. Sanh

0933 804 290 – Mr. Thương

0906 440 221 – Mr. Nghĩa

   Kỹ Thuật : 0907 778 139  – Mr Huy
   Kế Toán : 0906 440 241  – Ms. Châu
SẢN PHẨM
  SƠN LÓT NC MAXX :
   SƠN BÓNG NC MAXX
    SƠN PHỦ MỜ NC MAXX
   DUNG MÔI NC & TINH MÀU NC

Cứng & Tinh Màu Premium

Cứng PU 75

Cứng & Tinh Màu Premium

Cứng PU PR6003

Cứng & Tinh Màu Premium

Cứng PU PR6004