SEC-BUTYL ACETATE

Sec-Butyl acetate, hay s-Butyl Acetate, 2-Butyl Acetate (SBAC) là một chất lỏng trong suốt, bay hơi vừa phải, dễ cháy và có mùi ngọt đặc trưng. SBAC là 1 trong 3 đồng phân của n-Buty Acetate, 2 đồng phân còn lại  là isobutyl Acetate và tert- Butyl Acetate.

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!