Xăng PU Supper

  • Xăng supper NETPA : được ưu tiên sử dụng để pha sơn để bổ sung nhiều đặc tính quan trọng tùy theo mục đích trong cách ngành gỗ, sắt và các loại sơn thương được pha với dòng xăng thơm.

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!