Toluene

Toluen còn có các tên gọi khác nhau đó là metylbenzen hay phenylmetan, Toluol, …

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!