METHYL ACETATE ( MA )

Hoá chất Methyl acetate có đặc tính hoá học cơ bản rất giống với một loại hợp chất đồng đẳng khác trong nhóm hóa học của nó là dung môi ethyl acetate.

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!