BUTYL CELLOSOLVE 188 ( BCS )

Butyl Cellosolve gọi tắt là BCS, có công thức hoá học C6H14O2, dạng chất lỏng, không màu, có mùi nhẹ, dễ pha loãng, hoà tan hoàn toàn trong nước, rượu, glycol, diethyl ether, acetone, chloroform và dung môi hữu cơ khác, bay hơi chậm, độ nhớt thấp, dễ cháy, dễ bắt lửa.

Hotline : 0909 288 678 - 0908 776 727

Call For Me Send Email
error: Content is protected !!